Privacybeleid van Emergenetics

Geldig vanaf: 2 mei 2018

Introductie en bereik

De Browning Group International, Inc. doet zaken als Emergenetics International en zijn gelieerde rechtspersonen waaronder, zonder beperking, STEP, LLC, Emergenetics Europe Limited en Emergenetics Caelan & Sage PTE Ltd (gezamenlijk: „Emergenetics”, „wij”, „ons”) en neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Dit privacybeleid (het „beleid”) behandelt betrokkenen wier persoonsgegevens we kunnen verwerken via de volgende informatiesystemen:

 • onze gehoste Emergenetics+-webapplicatie op plus.emergenetics.com,
 • onze gehoste ESP-webapplicatie op esp.emergenetics.com,
 • onze STEP-website op step.emergenetics.com,
 • onze Emergenetics+ mobiele applicatie voor iOS en Android,
 • onze website, te vinden op emergenetics.com en
 • ons offline mailsysteem (gezamenlijk: het „Emergenetics-platform” of het „platform”).

De betrokkenen, wier persoonsgegevens wij in het kader van dit beleid verwerken, zijn onder meer personen die een van onze gepatenteerde psychometrische profielen hebben gebruikt waaronder, zonder beperking, het Emergenetics-profiel, een STEP-jeugdrapport en/of een ESP-kandidaatsrapport (elk afzonderlijk: een „profiel”), inclusief Emergenetics-medewerkers en andere vertegenwoordigers van onze partners (zoals hieronder gedefinieerd) die een profiel hebben gebruikt als onderdeel van hun Emergenetics-training.

Dit beleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die we op andere wijze verzamelen, zoals persoonsgegevens die we ontvangen via onze verkoop- en marketingsystemen of persoonsgegevens over onze werknemers.

Categorieën van persoonsgegevens

We kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verwerken:

 • biografische informatie, zoals uw voor- en achternaam, geslacht en de taal die u spreekt,
 • contactgegevens, zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer,
 • professionele informatie, zoals uw rol- of functienaam en
 • voor zover dit volgens de wet persoonsgegevens zijn, uw antwoorden op vragen in een profiel.

Beheer

In de context van dit beleid fungeert Emergenetics doorgaans als een beheerder van gezamenlijke gegevens voor de gegevens die we verwerken met elk van onze partners. Als u zich registreert om onze diensten rechtstreeks via onze website te gebruiken als individuele deelnemer of op uitnodiging van een medewerker van Emergenetics in de Verenigde Staten, Ierland of Singapore, fungeert Emergenetics als een gegevensbeheerder voor uw persoonsgegevens.

Basis voor verwerking

In het kader van dit beleid kunnen we een beroep doen op één of meer van de volgende rechtsgronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

 • de noodzaak om onze verplichtingen onder een contract na te komen, zoals de gebruikersovereenkomst van Emergenetics om gerelateerde pre-contractuele taken uit te voeren,
 • de noodzaak om onze legitieme belangen of die van onze klanten na te streven, zoals het aanbieden van psychometrische profileringdiensten van Emergenetics aan onze klanten of het faciliteren van de levering van dergelijke diensten door onze klanten aan hun werknemers,
 • uw toestemming en
 • iedere andere reden, zoals vereist of toegestaan ​​door de wet in de specifieke respectieve context.

Doel van de verwerking

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het creëren van een psychometrisch profiel van uw persoonlijkheid op basis van uw antwoorden op profielvragen,
 • indien van toepassing, het creëren van een kandidaatrapport over uw werkvoorkeuren en vaardigheden op basis van uw antwoorden op een ESP-beoordelingsvraag,
 • indien van toepassing, het mogelijk maken van uw gebruik van het platform,
 • indien van toepassing, het reageren op klantbedrijven voor debriefingsdoeleinden betreffende profielen,
 • indien van toepassing, het u toesturen van informatie over uw profielresultaten per e-mail,
 • indien van toepassing, het via e-mail sturen van marketingcommunicatie met betrekking tot Emergenetics, waarvan wij denken dat die voor u van belang kan zijn en
 • het reageren op uw vragen en/of andere verzoeken,
 • het aan u versturen van e-mailmeldingen over updates of wijzigingen aan het platform of onze diensten,
 • het uitvoeren van onderzoek en analyse om ervoor te zorgen dat de profielen nauwkeurig en actueel blijven volgens maatschappelijke normen.

Gegevensbehoud

Wanneer aan de verwerkingsdoeleinden is voldaan, zullen we dergelijke persoonsgegevens binnen zes maanden verwijderen.

Cookies

Een „cookie” is een klein bestand dat op uw harde schijf wordt opgeslagen en dat informatie over uw computer bevat. We kunnen cookies gebruiken om uw voorkeuren voor toekomstige bezoeken te begrijpen en op te slaan en om verzamelde gegevens over siteverkeer en site-interactie samen te stellen, zodat we in de toekomst betere site-ervaringen en hulpmiddelen kunnen bieden. We kunnen een contract afsluiten met externe serviceproviders om ons te helpen onze bezoekers beter te begrijpen. Het is deze serviceproviders niet toegestaan ​​de door ons verzamelde informatie te gebruiken, behalve om ons te helpen ons bedrijf te leiden en te verbeteren. Als u liever geen cookies accepteert, kunt u de configuratie van uw browser wijzigen om alle cookies of bepaalde cookies te weigeren. Let op: als u bepaalde cookies weigert, heeft u mogelijk geen toegang tot al onze platformfuncties. Ga voor meer informatie naar https://www.aboutcookies.org/.

Het delen van persoonsgegevens met serviceproviders

We delen persoonsgegevens met onze serviceproviders, die namens Emergenetics persoonsgegevens verwerken. Dergelijke externe partijen omvatten providers, die:

 • web- en toepassingshostingservices leveren en die
 • software-ontwikkelingsdiensten leveren.

Onze serviceproviders bevinden zich mogelijk buiten de Verenigde Staten, we zullen echter ofwel uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen om uw persoonlijke gegevens aan dergelijke derden over te dragen of we vereisen dat die externe partijen ten minste hetzelfde vertrouwelijkheidsniveau handhaven dat wij voor dergelijke persoonsgegevens aanhouden. Emergenetics blijft aansprakelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens die wij overdragen aan onze serviceproviders, behalve voor zover wij niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot ongeautoriseerde of onjuiste verwerking.

Het delen van persoonsgegevens met Emergenetics-partners

Emergenetics werkt met een verscheidenheid aan individuen en organisaties in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië om de wetenschap van Emergenetics naar deelnemers over de hele wereld te brengen. Onze partners zijn onder meer Emergenetics-klantenorganisaties, onafhankelijke medewerkers van Emergenetics, STEP en ESP, landvertegenwoordigers, domeinbeheerders en andere externe partijen die wereldwijde Emergenetics-services leveren (gezamenlijk de „Emergenetics-partners” of de „partners”).

Om uw profiel(en) te verwerken, deelt Emergenetics gegevens met onze partners, die samen met Emergenetics meestal optreden als gezamenlijke beheerders van de persoonsgegevens die via het platform worden verwerkt. Als u een profiel hebt gebruikt op uitnodiging van een medewerker van Emergenetics, STEP of ESP of als u een medewerker of lid van een zakelijke klant of klantorganisatie bent, of een STEP-deelnemer, dan hebben wij uw gegevens waarschijnlijk van een partner ontvangen. Emergenetics deelt uw persoonsgegevens met zijn partners om het platform en de diensten aan u te leveren.

Andere openbaarmaking van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken (i) voor zover wettelijk vereist of als wij te goeder trouw van mening zijn dat deze openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan officiële onderzoeken of gerechtelijke procedures die worden geïnitieerd door overheids- en/of wetshandhavingsfunctionarissen of privépartijen, inclusief maar niet beperkt tot: als reactie op dagvaardingen, huiszoekingsbevelen of gerechtelijke bevelen, of (ii) als we alle of een deel van de zakelijke belangen, activa of beiden van ons bedrijf verkopen of overdragen, of in verband met een bedrijfsfusie, consolidatie, herstructurering of andere bedrijfswijziging, of (iii) aan onze dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, alleen als dit nodig is voor zakelijke en operationele doeleinden zoals beschreven in het bovenstaande gedeelte.

We behouden ons het recht voor om geaggregeerde, anonieme gegevens, die geen persoonsgegevens bevatten, over gebruikers van ons platform en diensten als groep te gebruiken, over te dragen, te verkopen en te delen voor juridische doeleinden, zoals het analyseren van gebruikstrends en het zoeken naar compatibele adverteerders, sponsors en klanten.

Als we uw persoonsgegevens moeten vrijgeven om te voldoen aan officiële onderzoeken of juridische procedures die worden ingeleid door overheids- en/of wetshandhavingsfunctionarissen, kunnen we mogelijk niet garanderen dat dergelijke ontvangers van uw persoonsgegevens de privacy of veiligheid van uw persoonsgegevens beschermen.

Gegevensintegriteit en -beveiliging

Emergenetics heeft technische, administratieve en fysieke maatregelen geïmplementeerd die redelijkerwijs zijn ontworpen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde verwerking, zoals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Toegang en controle

Als u een betrokkene bent over wie wij persoonsgegevens opslaan, hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot dergelijke persoonsgegeven en de mogelijkheid om dergelijke persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen. Als u dergelijke verzoeken wilt indienen of andere vragen wilt stellen, kunt u contact opnemen met de Emergenetics-partner die in eerste instantie uw persoonsgegevens heeft verzameld of u neemt rechtstreeks contact op met Emergenetics via een van de methoden die worden beschreven in de onderstaande paragraaf „Contact met ons opnemen”.

Beperking van, en bezwaar tegen verwerking, overdraagbaarheid

Als u een betrokkene bent wiens persoonsgegevens wij verwerken, hebt u mogelijk het recht om te vragen dat wij onze verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken, en mogelijk hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Neem om dergelijke rechten uit te oefenen, indien van toepassing, contact met ons op via de informatie in de paragraaf „Contact opnemen” in dit beleid.

Europees-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse privacybeschermingskaders

Met betrekking tot persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van dit beleid, voldoet Emergenetics aan het Europees-Amerikaanse privacybeschermingskader en het Zwitsers-Amerikaanse privacybeschermingskader (de „privacybescherming”) zoals aangenomen en uiteengezet door het Amerikaanse Department of Commerce met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Emergenetics verbindt zich ertoe en heeft verklaard aan het Department of Commerce dat het zich houdt aan de principes van de privacybescherming.

Voor meer informatie over de privacybescherming en om de certificering van Emergenetics te bekijken, gaat u respectievelijk naar https://www.privacyshield.gov en https://www.privacyshield.gov/list.

VeraSafe-privacyprogramma

Emergenetics is lid van het VeraSafe-privacyprogramma, wat betekent dat VeraSafe, met betrekking tot persoonsgegevens die verwerkt zijn in het kader van dit beleid, het gegevensbeheer en de gegevensbeveiliging van Emergenetics evalueert op naleving van de certificeringscriteria van het VeraSafe-privacyprogramma. De certificeringscriteria vereisen dat deelnemers een hoge standaard handhaven voor gegevensprivacy en specifieke best practices implementeren met betrekking tot kennisgeving, verdere overdracht, keuze, toegang, gegevensbeveiliging, gegevenskwaliteit, beroep en handhaving.

Geschillenbeslechting

Wanneer een klacht of geschil betreffende privacy niet kan worden opgelost via de interne processen van Emergenetics, heeft Emergenetics ermee ingestemd om deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure van VeraSafe-privacybescherming. Met inachtneming van de voorwaarden van de geschillenbeslechtingsprocedure van VeraSafe-privacybescherming, zal VeraSafe kosteloos een klacht voor u indienen. Om een klacht in te dienen bij VeraSafe en deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure van VeraSafe-privacybescherming, kunt u hier de vereiste informatie indienen: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

Bindende arbitrage

Als uw geschil of klacht niet door ons kan worden opgelost en ook niet via het geschillenbeslechtingsprogramma dat is opgesteld door VeraSafe, hebt u mogelijk het recht om te eisen dat wij bindende arbitrage met u aangaan op basis van het beroeps-, rechtshandhaving- en aansprakelijkheidsprincipe van de privacybescherming en bijlage I van de privacybescherming.

Wettelijk toezicht

In de Verenigde Staten is Emergenetics onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsorganen van de Federal Trade Commission van de Verenigde Staten.

Als u een betrokkene bent wiens persoonsgegevens wij verwerken, hebt u mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming in één of meer lidstaten van de Europese Unie.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Als we dit beleid wezenlijk wijzigen, zullen we het herziene beleid op deze webpagina plaatsen en de „ingangsdatum” hierboven bijwerken om de datum weer te geven waarop het nieuwe beleid van kracht werd.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit beleid of over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze schrijven aan onze General Manager via e-mail op privacy@emergenetics.com of per post naar:

Emergenetics International
ATTN: General Manager
2 Inverness Dr East, Suite 189
Centennial, CO 80112
Verenigde Staten van Amerika

U ontvangt ons antwoord binnen vier weken.

VeraSafe is vertegenwoordiger van Emergenetics in de Europese Unie (vertegenwoordiger volgens artikel 27). Neem contact op met VeraSafe via dit contactformulier: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative

VeraSafe kan ook worden bereikt via:

Matthew Joseph
Zahradníčkova 1220/20A
Praag 15000
Tsjechië
VeraSafe Ireland Ltd
Unit 3D North Point House
North Point Business Park
New Mallow Road
Cork T23AT2P
Ierland