Politika privatnosti kompanije „Emergenetics

Stupa na snagu: 2. maja 2019.

Uvod i obim

Kompanija „Browning Group International, Inc.“ koja posluje kao kompanija „Emergenetics International“ i njena zakonski priznatea filijale, uključujući, bez ograničenja, kompaniju „STEP“, „LLC“, „Emergenetics Europe Limited“ i kompaniju „Emergenetics Caelan & Sage PTE Ltd“ (jednim imenom „Emergenetics“, „mi“, „nas“, ili „naši“) veoma ozbiljno shvata zaštitu podataka. Ova politika privatnosti (Politika) odnosi se na subjekte podataka (svaki „Korisnik“ i jednim imenom „Korisnici“), čije lične podatke možemo da obrađujemo preko sljedećih informacionih sistema:

 • naše hostovane Emergenetics+ veb aplikacije koja se nalazi na veb-lokaciji plus.emergenetics.com;
 • naše hostovane ESP veb aplikacije koja se nalazi na veb-lokaciji esp.emergenetics.com;
 • našeg STEP veb-sajta koji se nalazi na veb-lokaciji step.emergenetics.com;
 • naše Emergenetics+ mobilne aplikacije za iOS i Android;
 • našeg veb-sajta, koji se nalazi na emergenetics.com; i
 • našeg sistema za slanje pošte van mreže (jednim imenom „Emergenetics platforma“ ili „Platforma“).

Subjekti podataka čije lične podatke obrađujemo unutar konteksta ove Politike obuhvataju pojedince koji su uradili jedan od psihometrijskih profila u našem vlasništvu, uključujući, bez ograničenja, profil na „Emergenetics“-u, STEP izvještaj mladih, i/ili ESP izvještaj kandidata (svaki, „Profil“), uključujući saradnike kompanije „Emergenetics“ i druge predstavnike naših Partnera (kao što je definisano u nastavku) koji su sastavili Profil kao dio svoje „Emergenetics“ obuke.

Ova Politika se ne odnosi na lične podatke koje sakupljamo na druge načine, kao što su lični podaci koje dobijamo putem naših sistema prodaje ili marketinga ili lične podatke koji se tiču naših zaposlenih.

Kategorije ličnih podataka

Možemo obrađivati sljedeće vrste ličnih podataka:

 • biografske podatke, kao što su vaše ime, prezime, pol, kao i jezik kojim govorite;
 • kontakt informacije kao što je vaša adresa e-pošte, poštanska adresa i broj telefona;
 • lične informacije, kao što je vaše radno mjesto / naziv posla ili funkcija; i
 • do mjere do koje zakonski obrazuju lične podatke, vaše odgovore na pitanja u Profilu.

Kontrolorstvo

U kontekstu ove Politike, kompanija „Emergenetics“ obično djeluje kao kontrolor zajedničkih podataka za podatke koje obrađujemo kod svakog od naših Partnera. Ako se prijavite za korišćenje naših usluga direktno putem našeg veb-sajta kao pojedinačni učesnik ili putem pozivnice od strane saradnika kompanije „Emergenetics“ koji se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, kompanija „Emergenetics“ djeluje kao kontrolor podataka za vaše lične podatke.

Osnova za obradu

U opsegu ove Politike, možemo se osloniti na jedan ili više sljedećih pravnih osnova za obradu vaših ličnih podataka:

 • potreba da izvršimo naše obaveze prema ugovoru, kao što je „Emergenetics“ Ugovor za korisnika, ili da se obave povezane predugovorne obaveze;
 • potreba da se izvrše naši legitimni interesi ili interesi naših klijenata, kao što je pružanje „Emergenetics“ usluga psihometrijske izrade profila našim klijentima ili olakšavanje pružanja takvih usluga od strane naših klijenata njihovim zaposlenima;
 • vaš pristanak; i
 • sve druge osnove koje se zahtijevaju ili su dozvoljene zakonom u određenom specifičnom kontekstu.

Svrha obrade

Mi obrađujemo lične podatke u svrhu:

 • kreiranja psihometrijskog profila vaših ličnih podataka na osnovu vaših odgovora na pitanja za Profil;
 • gdje je moguće, kreiranja Izvještaja o kandidatu za vaše radne preference i sposobnosti na osnovu vaših odgovora na ESP pitanja za procjenu;
 • gdje je moguće, omogućavanja upotrebe Platforme;
 • gdje je moguće, pružanja odgovora kompanijama klijenta za svrhe ispitivanja koje se odnose na Profile;
 • gdje je moguće, slanja vaših informacija o rezultatima Profila putem pošte;
 • gdje je moguće; slanja marketinških obavještenja putem e-pošte koja se odnose na kompaniju „Emergenetics“ za koje mislimo da su vam važna; i
 • odgovora na vaše upite i/ili druge zahtjeve;
 • slanja obavještenja e-poštom u vezi ažuriranja ili promjena na Platformi ili u našim uslugama;
 • obavljanja istraživanja i analiza kako bi se obezbijedilo da Profili ostanu tačni i aktuelni u pogledu društvenih normi.

Zadržavanje podataka

Kada je svrha obrade zadovoljena, mi ćemo obrisati takve lične podatke u roku od šest mjeseci.

Kolačići

„Kolačić“ je mala datoteka koja se čuva na vašem hard disku i koja sadrži informacije o vašem računaru. Možemo da koristimo kolačiće kako bismo shvatili i sačuvali vaše preference radi budućih posjeta i kompajlirali podatke u vezi saobraćaja na lokaciji i interakcije sa lokacijom kako bismo u budućnosti mogli da vam ponudimo bolje iskustvo sa lokacijom i alate. Možemo da sklopimo ugovor sa pružaocima usluge treće strane kako bi nam pomogli da bolje razumijemo posjetioce na našim lokacijama. Ovim pružaocima usluge nije dozvoljeno da koriste informacije koje sakupljamo u naše ime osim da nam pomognu da sprovedemo ili unaprijedimo naše poslovanje. Ako radije želite da ne prihvatate kolačiće, možete da promijenite konfiguraciju vašeg pregledača kako biste odbili sve kolačiće ili neke kolačiće. Napomena, ako odbijete neke kolačiće, možda nećete moći da pristupite svim našim funkcijama Platforme. Za više informacija, posjetite https://www.aboutcookies.org/.

Dijeljenje ličnih podataka sa drugim korisnicima plarforme „Emergenetics“

Platforma „Emergenetics“ uključuje društvenu funkciju pod nazivom „Veze“ koja vam omogućuje da se povežete i dijelite svoj Profil sa drugim Korisnicima. Imate potpunu kontrolu da li će vaš Profil biti privatan ili javan. Privatni profili se ne mogu pronaći u pretragama drugih Korisnika Platforme. Ako odlučite da vaš Profil bude javan, ostali Korisnici će moći da vas nađu po vašem imenu i adresi e-pošte, i da vam šalju zahtjev za povezivanje. Svaki Korisnik može da pošalje zahtjev za povezivanje sa drugim Korisnicima, i svaki Korisnik može da odluči da li će da prihvati ili odbije zahtjev za povezivanje. Ako odlučite da se povežete sa drugom Korisnikom Platforme, taj Korisnik će moći da vidi vaš Profil, uključujući vaše ime, informacije o kontaktu i informacije o vrsti vaše ličnosti kao što je određen putem platforme „Emergenetics“.

Dijeljenje ličnih podataka sa pružaocima usluge

Mi dijelimo lične podatke sa našim pružaocima usluge, koji obrađuju lične podatke u ime kompanije „Emergenetics“. Te treće strane obuhvataju one:

 • koji pružaju usluge hostovanja veba i aplikacije; i
 • koji pružaju usluge za razvoj softvera.

Naši pružaoci usluge se mogu nalaziti van Sjedinjenih Američkih Država; međutim, potrebno je da dobijemo vaš izričit pristanak za prenos vaših ličnih podataka tim trećim stranama, ili ćemo zahtijevati da te treće strane održe najmanje isti nivo povjerljivosti koji i mi održavamo za takve lične podatke. Kompanija „Emergenetics“ je i dalje odgovorna za zaštitu vaših ličnih podataka koje prenosimo našim pružaocima usluge, osim do mjere do koje nismo odgovorni za slučaj koji pokreće bilo kakvu neodobrenu ili nepravilnu obradu.

Dijeljenje ličnih podataka sa partnerima kompanije „Emergenetics“

Kompanija „Emergenetics“ sarađuje sa raznim pojedincima i organizacijama u Sjevernoj i Južnoj Americi, Evropi i Aziji kako bi pružila znanje kompanije „Emergenetics“ svim učesnicima širom svijeta. Naši partneri su organizacije klijenti kompanije Emergenetics, nezavisni saradnici kompanije Emergenetics, STEP i ESP, državni predstavnici, administratori domena, kao i druge nezavisne strane koje globalno pružaju usluge kompanije „Emergenetics“ (jednim imenom „Emergenetics partneri“ ili „Partneri“).

Kako bi se vaš Profil(i) obradio, kompanija „Emergenetics“ dijeli podatke sa našim Partnerima, koji obično djeluju kao zajednički kontrolori sa kompanijom „Emergenetics“ nad ličnim podacima koji se obrađuju putem Platforme. Ako uradite Profil na poziv kompanije „Emergenetics“, STEP ili ESP saradnika, zaposleni ste ili član korporativnog klijenta ili organizacije klijenta, ili ste STEP učesnik, vjerovatno smo dobili vaše podatke od Partnera. Kompanija „Emergenetics“ dijeli vaše lične podatke sa svojim Partnerima kako bi vam pružila Platformu ili usluge.

Ostale objave vaših ličnih podataka

Možemo da otkrijemo vaše lične podatke (i) do mjere koja se zahtjeva zakonom ili ako vjerujemo u dobroj namjeri da je takva objava neophodna kako bi se poštovala zvanična istraga ili sudski postupak koji su pokrenuli državni i/ili sudski činovnici, ili privatni entiteti, uključujući ali ne ograničeno na: odgovor na pozive na sud, naloge za pretres, ili sudske naloge, ili (ii) ako prodamo ili prenesemo sav ili dio poslovnih interesa, sredstava ili oba naše kompanije, ili u vezi sa korporativnim spajanjem, konsolidacijom, restrukturiranjem ili drugim promjenama kompanije, ili (iii) našim podružnicama ili filijalama samo ako je neophodno za poslovanje i operativne svrhe prema opisu u odjeljku iznad.

Zadržavamo pravo da koristimo, prenesemo, prodamo i podijelimo sakupljene, anonimne podatke, koji ne obuhvataju nijedne lične podatke, u vezi korisnika naše Platforme i usluga kao grupu za bilo koju pravnu poslovnu svrhu, kao što je analiza upotrebe trendova i pronalaženje kompatibilnih oglašivača, sponzora, klijenata i kupaca.

Ako moramo da objavimo vaše lične podatke kako bismo poštovali zvanične istrage ili pravne postupke koje su pokrenuli državni činovnici i/ili činovnici za sprovođenje zakona, možda nećemo moći da obezbijedimo da takve osobe koje primaju vaše lične podatke održe privatnost ili bezbijednost vaših ličnih podataka.

Nikada nećemo prodati vaše lične podatke oglašivačima ili trgovcima.

Ako ste trenutni klijent ili korisnik kompanije „Emergenetics“, povremeno vam možemo slati marketinške biltene. Uvijek ćete imati mogućnost da izaberete da se odjavite sa naše marketinške e-pošte.

Ako trenutno niste klijent ili korisnik kompanije „Emergenetics“, nikada vam nećemo slati marketinški materijal bez vaše izričite dozvole.

Integritet i bezbjednost podataka

Kompanija „Emergenetics“ je primijenila i održavaće tehničke, administrativne i fizičke mjere koje su razumno stvorene kako bi pomogle da se zaštite lični podaci od neodobrene obrade kao što je neovlašćeni pristup, objava, mijenjanje ili uništenje.

Pristup i pregled

Ako ste subjekt podataka u vezi koga čuvamo lične podatke, možda imate pravo da zatražite pristup ličnim podacima, kao i priliku da ažurirate, ispravite ili obrišete takve lične podatke. Da podnesete takav zahtjev ili da postavite bilo kakva druga pitanja, kontaktirajte partnera kompanije „Emergenetics“ koji je prvobitno sakupio vaše lične podatke ili direktno kontaktirajte kompaniju „Emergenetics“ jednim od načina koji je opisan u odjeljku „Kontaktirajte nas“ u nastavku.

Ograničenja i primjedbe na obradu; prenosivost

Ako ste subjekt podataka čije lične podatke obrađujemo, možda imate pravo da nas pitate da ograničimo našu obradu vaših ličnih podataka, kao i pravo da date primjedbu na našu obradu vaših ličnih podataka. Da biste sproveli takvo pravo, kada je to moguće, kontaktirajte nas koristeći informacije u odjeljku „Kontaktirajte nas“ ove Politike.

Radni okviri zaštite privatnosti za EU-SAD i Švajcarsku-SAD

U pogledu ličnih podataka koji se obrađuju u opsegu ove Politike, kompanija „Emergenetics“ poštuje okvir zaštite za EU-SAD i okvir zaštite za Švajcarsku-SAD („Zaštita privatnosti“) koji su usvojeni i postavljeni od strane Ministarstva trgovine SAD u pogledu obrade ličnih podataka. Kompanija „Emergenetics“ se obavezuje da poštuje i potvrđuje Ministarstvu trgovine da poštuje Principe zaštite podataka.

Da saznate više o Zaštiti podataka, i da pogledate potvrdu kompanije „Emergenetics“, posjetite stranicu https://www.privacyshield.gov i https://www.privacyshield.gov/list.

Program privatnosti „VeraSafe“

Kompanija „Emergenetics“ je član Programa privatnosti „VeraSafe“, što znači da je u pogledu ličnih podataka koji su obrađeni u okviru ove Politike, „VeraSafe“ procijenio upravljanje podacima kompanije i bezbjednost podataka kompanije „Emergenetics“ na usaglašenost sa kriterijumima sertifikacije programa privatnosti „VeraSafe“. Kriterijum sertifikacije zahtijeva da principi održe visok standard za privatnost podataka i uvedu specifične najbolje prakse koji se odnose na obavještenje, dalji transfer, izbor, pristup, bezbjednost podataka, kvalitet podataka, regres i sprovođenje.

Rješavanje sporova

Ukoliko se pritužba na privatnost ili spor ne mogu riješiti putem internih postupaka kompanije „Emergenetics“, kompanija „Emergenetics“ je pristala da učestvuje u Proceduri za rješavanje sporova o zaštiti privatnosti „VeraSafe“. S obzirom na uslove „VeraSafe“ procedure za rješavanje sporova o zaštiti privatnosti, „VeraSafe“ vam besplatno pruža odgovarajuće pravo naknade. Da podnesete žalbu kod „VeraSafe“ i učestvujete u Proceduri za rješavanje sporova o zaštiti privatnosti „VeraSafe“, potrebne informacije podnesite ovdje: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

Obavezujuća arbitraža

Ako ne možemo da riješimo vaš spor ili žalbu, niti možemo da je riješimo putem programa za rješavanje koji je uspostavio „VeraSafe“, možete imati pravo da zahtijevate da uđemo u obavezujuću arbitražu sa vama u skladu sa Pravom nadoknade za zaštitu privatnosti, Principom za sprovođenje i odgovornost i Dodatkom I Zaštite privatnosti.

Regulatorni nadzor

U Sjedinjenim Američkim Državama, kompanija „Emergenetics“ podliježe istražnim i izvršnim organima Savezne komisije za trgovinu SAD.

Ako ste subjekt podataka čije lične podatke obrađujemo, takođe možete imati pravo da uložite žalbu kod regulatora za zaštitu podataka u jednoj ili više država članica Evropske unije.

Promjene u ovoj politici privatnosti

Ako uradimo bilo kakvu materijalnu promjenu u ovoj Politici, objavićemo revidiranu Politiku za ovu veb stranicu i ažurirati datum „Stupanja na snagu“ iznad kako bismo prikazali datum kada nova Politika postaje važeća.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvo pitanje u vezi ove Politike ili naše obrade vaših ličnih podataka, pišite našem Direktoru putem e-pošte na adresu privacy@emergenetics.com ili putem poštanske adrese na:

 

Emergenetics International

ZA: Direktora

2 Inverness Dr East, Suite 188

Centennial, CO 80112

SAD

 

Potrebno nam je do četiri nedjelje da odgovorimo.

„VeraSafe“ je predstavnik kompanije „Emergenetics“ u Evropskoj uniji (predstavnik člana 27). Da kontaktirate „VeraSafe“, upotrijebite ovaj obrazac za kontakt: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative

Ili „VeraSafe“ možete kontaktirati na:

VeraSafe Czech Republic s.r.o
Klimentská 46
Prague 1, 11002
Czech Republic
VeraSafe Ireland Ltd
Unit 3D North Point House
North Point Business Park
New Mallow Road
Cork T23AT2P
Ireland