Politika privatnosti kompanije Emergenetics

Važi od: 2 maja 2019

Uvod i obim

Kompanija Browning Group International, Inc. koja posluje sa kompanijom Emergenetics International i njenim pravnim filijalama, uključujući, bez ograničenja kompaniju STEP, LLC, Emergenetics Europe Limited, i kompaniju Emergenetics Caelan & Sage PTE Ltd (zajednički, „Emergenetics“, „mi“, „nas“, ili „naši“) veoma ozbiljno shvata zaštitu podataka. Ova Politika privatnosti (“Politika”) odnosi se na subjekte podataka (svaki “Korisnik” i kolektivno “Korisnici”) čije lične podatke možemo obraditi putem sledećih informacionih sistema:

 • naše hostovane Emergenetics+ veb aplikacije koja se nalazi na strani plus.emergenetics.com;
 • naše hostovane ESP veb aplikacije koja se nalazi na strani esp.emergenetics.com;
 • našeg STEP veb-sajta koji se nalazi na strani step.emergenetics.com;
 • naše Emergenetics+ mobilne aplikacije za iOS i Android;
 • našeg veb-sajta, koji se nalazi na emergenetics.com; i
 • našeg sistema za slanje pošte van mreže (zajednički, „Emergenetics platforma“ ili „Platforma“).

Subjekti podataka čije lične podatke obrađujemo unutar konteksta ove Politike obuhvataju pojedince koji su uradili jedan od psihometrijskih profila u našem vlasništvu, uključujući, bez ograničenja, Emergenetics profil, STEP izveštaj mladih, i/ili ESP izveštaj kandidata (svaki, „Profil“), uključujući Emergenetics saradnike i druge predstavnike naših Partnera (kao što je definisano u nastavku) koji su sastavili Profil kao deo svoje Emergenetics obuke.

Ova Politika se ne odnosi na lične podatke koje sakupljamo na druge načine, kao što su lični podaci koje dobijamo putem naših sistema prodaje ili marketinga ili lične podatke koji se tiču naših zaposlenih.

Kategorije ličnih podataka

Možemo obrađivati sledeće vrste ličnih podataka:

 • biografske podatke, kao što su vaše ime, prezime, pol, kao i jezik kojim govorite;
 • kontakt informacije kao što je vaša adresa e-pošte, poštanska adresa i broj telefona;
 • lične informacije, kao što je vaša uloga/naziv posla ili funkcija; i
 • do mere do koje zakonski obrazuju lične podatke, vaše odgovore na pitanja u Profilu.

Kontrolorstvo

U kontekstu ove Politike, Emergenetics obično deluje kao kontrolor zajedničkih podataka za podatke koje obrađujemo kod svakog od naših Partnera. Ako se prijavite za korišćenje naših usluga direktno putem našeg veb-sajta kao pojedinačni učesnik ili putem pozivnice od strane Emergenetics saradnika koji se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, kompanija Emergenetics deluje kao kontrolor podataka za vaše lične podatke.

Osnova za obradu

U opsegu ove Politike, možemo se osloniti na jedan ili više sledećih pravnih osnova za obradu vaših ličnih podataka:

 • potreba da izvršimo naše obaveze prema ugovoru, kao što je Emergenetics Ugovor za korisnika, ili da se obave povezane predugovorne obaveze;
 • potreba da se realizuju naši legitimni interesi ili interesi naših klijenata, kao što je pružanje Emergenetics usluga psihometrijske izrade profila našim klijentima ili olakšavanje pružanja takvih usluga od strane naših klijenata njihovim zaposlenima;
 • vaš pristanak; i
 • sve druge osnove, koje se zahtevaju ili su dozvoljene zakonom u određenom specifičnom kontekstu.

Svrha obrade

Lične podatke obrađujemo u svrhu:

 • kreiranje psihometrijskog profila vaših ličnih podataka na osnovu vaših odgovora na pitanja za Profil;
 • gde je moguće, kreiranje Izveštaja o kandidatu za vaše radne preference i sposobnosti na osnovu vaših odgovora na ESP pitanja za procenu;
 • gde je moguće, omogućavanje upotrebe Platforme;
 • gde je moguće, pružanje odgovora kompanijama klijenta za svrhe ispitivanja koje se odnose na Profile;
 • gde je moguće, slanje vaših informacija o rezultatima Profila putem pošte;
 • gde je moguće; slanje marketinških obaveštenja putem e-pošte koja se odnose na kompaniju Emergenetics za koje mislimo da su vam važna; i
 • odgovor na vaše upite, i/ili druge zahteve;
 • slanje obaveštenja e-poštom u vezi ažuriranja ili promena na Platformi ili u našim uslugama;
 • obavljanje istraživanja i analiza kako bi se obezbedilo da Profili ostanu tačni i aktuelni u pogledu društvenih normi.

Zadržavanje podataka

Kada je svrha obrade zadovoljena, obrisat ćemo takve lične podatke u roku od šest meseci.

Kolačići

„Kolačić“ je mala datoteka koja se čuva na vašem hard disku i koja sadrži informacije o vašem računaru. Možemo da koristimo kolačiće kako bismo shvatili i sačuvali vaše preference radi budućih poseta i sakupili podatke u vezi saobraćaja na lokaciji i interakcije sa lokacijom kako bismo u budućnosti mogli da vam ponudimo bolje iskustvo sa lokacijom i alate. Možemo da sklopimo ugovor sa nezavisnim pružaocima usluge kako bi nam pomogli da bolje razumemo posetioce na našim lokacijama. Ovim pružaocima usluge nije dozvoljeno da koriste informacije koje sakupljamo u naše ime osim da nam pomognu da sprovedemo ili unapredimo naše poslovanje. Ako radije želite da ne prihvatate kolačiće, možete da promenite konfiguraciju vašeg pregledača kako biste odbili sve kolačiće ili neke kolačiće. Napomena, ako odbijete neke kolačiće, možda nećete moći da pristupite svim našim funkcijama Platforme. Za više informacija, posetite https://www.aboutcookies.org/.

Deljenje ličnih podataka sa pružaocima usluge

Platforma Emergenetics uključuje društvenu funkciju pod nazivom “Veze” koja vam omogućava da se povežete i delite svoj profil sa drugim korisnicima. Imate potpunu kontrolu nad time da li je vaš profil privatan ili javni. Privatni profili ne mogu biti pretraživani od strane drugih korisnika platforme. Ako odlučite da svoj profil učinite javnim, drugi korisnici će imati mogućnost da vas traže po imenu i adresi e-mail i da pošalju zahtev za povezivanje. Svaki korisnik može slati zahtjeve za povezivanje s drugim korisnicima, a svaki korisnik može odlučiti da li će prihvatiti zahtjev za povezivanje. Ako odaberete da se povežete sa drugim korisnikom platforme, taj korisnik će moći da vidi vaš profil, uključujući vaše ime, informacije o kontaktu i informacije o vašem tipu ličnosti koji određuje platforma Emergenetics.

Deljenje ličnih podataka sa pružaocima usluge

Mi delimo lične podatke sa našim pružaocima usluge, koji obrađuju lične podatke u ime kompanije Emergenetics. Te nezavisne strane obuhvataju one:

 • koji pružaju usluge hostovanja veba i aplikacije; i
 • koji pružaju usluge za razvoj softvera.

Naši pružaoci usluge se mogu nalaziti van Sjedinjenih Američkih Država; međutim, potrebno je da dobijemo vaš izričit pristanak za prenos vaših ličnih podataka tim nezavisnim stranama, ili ćemo zahtevati da te nezavisne strane održe najmanje isti nivo poverljivosti koji i mi održavamo za takve lične podatke. Kompanija Emergenetics je i dalje odgovorna za zaštitu vaših ličnih podataka koje prenosimo našim pružaocima usluge, osim do mere do koje nismo odgovorni za slučaj koji pokreće bilo kakvu neodobrenu ili nepravilnu obradu.

Deljenje ličnih podataka sa partnerima kompanije Emergenetics

Kompanija Emergenetics sarađuje sa raznim pojedincima i organizacijama u Severnoj i Južnoj Americi, Evropi i Aziji kako bi pružila znanje kompanije Emergenetics svim učesnicima širom sveta. Naši partneri su organizacije klijenti kompanije Emergenetics, nezavisni saradnici kompanije Emergenetics, STEP i ESP, državni predstavnici, administratori domena, kao i druge nezavisne strane koje globalno pružaju usluge kompanije Emergenetics (zajednički, „Emergenetics partneri“ ili „Partneri“).

Kako bi se vaš Profil(i) obradio, kompanija Emergenetics deli podatke sa našim Partnerima, koji obično deluju kao zajednički kontrolori sa kompanijom Emergenetics nad ličnim podacima koji se obrađuju putem Platforme. Ako uradite Profil na poziv kompanije Emergenetics, STEP ili ESP saradnika, zaposleni ste ili član korporativnog klijenta ili organizacije klijenta, ili ste STEP učesnik, verovatno smo dobili vaše podatke od Partnera. Kompanija Emergenetics deli vaše lične podatke sa svojim Partnerima kako bi vam pružila Platformu ili usluge.

Ostale objave vaših ličnih podataka

Možemo da otkrijemo vaše lične podatke (i) do mere koja se zahteva zakonom ili ako verujemo u dobroj nameri da je takva objava neophodna kako bi se poštovala zvanična istraga ili sudski postupak koji su pokrenuli državni i/ili sudski činovnici, ili privatni entiteti, uključujući ali ne ograničeno na: odgovor na pozive na sud, naloge za pretres, ili sudske naloge, ili (ii) ako prodamo ili prenesemo sav ili deo poslovnih interesa, sredstava ili oba naše kompanije, ili u vezi sa korporativnim spajanjem, konsolidacijom, restrukturiranjem ili drugim promenama kompanije, ili (iii) našim podružnicama ili filijalama samo ako je neophodno za poslovanje i operativne svrhe prema opisu u odeljku iznad.

Zadržavamo pravo da koristimo, prenesemo, prodamo i podelimo sakupljene, anonimne podatke, koji ne obuhvataju nijedne lične podatke, u vezi korisnika naše Platforme i usluga kao grupu za bilo koju pravnu poslovnu svrhu, kao što je analiza upotrebe trendova i pronalaženje kompatibilnih oglašivača, sponzora, klijenata i kupaca.

Ako moramo da objavimo vaše lične podatke kako bismo poštovali zvanične istrage ili pravne postupke koje su pokrenuli državni činovnici i/ili činovnici za sprovođenje zakona, možda nećemo moći da obezbedimo da takve osobe koje primaju vaše lične podatke održe privatnost ili bezbednost vaših ličnih podataka.

Nikada nećemo prodati vaše lične podatke oglašivačima ili trgovcima.

Ako ste trenutni klijent ili korisnik kompanije Emergenetics, povremeno vam možemo slati marketinške biltene. Uvek ćete imati mogućnost da izaberete da se odjavite sa naše marketinške e-pošte.

Ako trenutno niste klijent ili korisnik kompanije Emergenetics, nikada vam nećemo poslati marketinški materijal bez vaše izričite dozvole.

Integritet i bezbednost podataka

Kompanija Emergenetics je primenila i održavaće tehničke, administrativne i fizičke mere koje su razumno stvorene kako bi pomogle da se zaštite lični podaci od neodobrene obrade kao što je neovlašćeni pristup, objava, menjanje ili uništenje.

Pristup i pregled

Ako ste subjekt podataka u vezi koga čuvamo lične podatke, možda imate pravo da zatražite pristup ličnim podacima, kao i priliku da ažurirate, ispravite ili obrišete takve lične podatke. Da podnesete takav zahtev ili da postavite bilo kakva druga pitanja, kontaktirajte Emergenetics partnera koji je prvobitno sakupio vaše lične podatke ili direktno kontaktirajte Emergenetics jednim od načina koji je opisan u odeljku „Kontaktirajte nas“ u nastavku.

Ograničenja i primedbe na obradu; prenosivost

Ako ste subjekt čije lične podatke obrađujemo, možda imate pravo da nas pitate da ograničimo našu obradu vaših ličnih podataka, kao i pravo da date primedbu na našu obradu vaših ličnih podataka. Da biste sproveli takvo pravo, kada je to moguće, kontaktirajte nas koristeći informacije u odeljku „Kontaktirajte nas“ ove Politike.

Radni okviri zaštite privatnosti za EU-SAD i Švajcarska-SAD

U pogledu ličnih podataka koji se obrađuju u opsegu ove Politike, kompanija Emergenetics poštuje okvir zaštite za EU-SAD i okvir zaštite za Švajcarsku-SAD („Zaštita privatnosti“) koji su usvojeni i postavljeni od strane Ministarstva trgovine SAD u pogledu obrade ličnih podataka. Kompanija Emergenetics se obavezuje da poštuje i potvrđuje Ministarstvu trgovine da poštuje Principe zaštite podataka.

Da saznate više o Zaštiti podataka, i da pogledate potvrdu kompanije Emergenetics, posetite stranicu https://www.privacyshield.gov i https://www.privacyshield.gov/list.

Program privatnosti VeraSafe

Kompanija Emergenetics je član Programa privatnosti VeraSafe, što znači da je u pogledu ličnih podataka koji su obrađeni u okviru ove Politike, VeraSafe procenio upravljanje podacima kompanije i bezbednost podataka kompanije Emergenetics na usaglašenost sa kriterijumima sertifikacije programa privatnosti VeraSafe. Kriterijum sertifikacije zahteva da principi održe visok standard za privatnost podataka i uvedu specifične najbolje prakse koji se odnose na obaveštenje, dalji transfer, izbor, pristup, bezbednost podataka, kvalitet podataka, regres i sprovođenje.

Rešavanje sporova

Ukoliko se pritužba na privatnost ili spor ne mogu rešiti putem internih postupaka kompanije Emergenetics, kompanija Emergenetics je pristala da učestvuje u Proceduri za rešavanje sporova o zaštiti privatnosti VeraSafe. S obzirom na uslove VeraSafe procedure za rešavanje sporova o zaštiti privatnosti, VeraSafe vam besplatno pruža odgovarajuće pravo naknade. Da podnesete žalbu kod VeraSafe i učestvujete u Proceduri za rešavanje sporova o zaštiti privatnosti VeraSafe, potrebne informacije podnesite ovde: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

Obavezujuća arbitraža

Ako ne možemo da rešimo vaš spor ili žalbu, niti možemo da je rešimo putem programa za rešavanje koji je uspostavio VeraSafe, možete imati pravo da zahtevate da uđemo u obavezujuću arbitražu sa vama u skladu sa Pravom nadoknade za zaštitu privatnosti, Principom za sprovođenje i odgovornost i Dodatkom I Zaštite privatnosti.

Regulatorni nadzor

U Sjedinjenim Američkim Državama, kompanija Emergenetics podleže istražnim i izvršnim organima Savezne komisije za trgovinu SAD.

Ako ste subjekt čije lične podatke obrađujemo, takođe možete imati pravo da uložite žalbu kod regulatora za zaštitu podataka u jednoj ili više država članica Evropske unije.

Promene u ovoj politici privatnosti

Ako uradimo bilo kakvu materijalnu promenu u ovoj Politici, objavićemo revidiranu Politiku za ovu veb stranicu i ažurirati datum „Stupanja na snagu“ iznad kako bismo prikazali datum kada nova Politika postaje važeća.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvo pitanje u vezi ove Politike ili naše obrade vaših ličnih podataka, pišite našem Direktoru putem e-pošte na adresu privacy@emergenetics.com ili putem poštanske adrese na:

 

Emergenetics International

ZA: Direktora

2 Inverness Dr East, Suite 188

Centennial, CO 80112

SAD

 

Potrebno nam je do četiri nedelje da odgovorimo.

VeraSafe je predstavnik kompanije Emergenetics u Evropskoj uniji (predstavnik člana 27). Da kontaktirate VeraSafe, upotrebite ovaj obrazac za kontakt: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative

Alternativno, VeraSafe možete kontaktirati na:

VeraSafe Czech Republic s.r.o
Klimentská 46
Prague 1, 11002
Czech Republic
VeraSafe Ireland Ltd
Unit 3D North Point House
North Point Business Park
New Mallow Road
Cork T23AT2P
Ireland